dot dot

 

The Resort at Suanpheung (เดอะ รีสอร์ท แอท สวนผึ้ง)

 “สัมผัสประสบการณ์พิเศษแห่งการพักผ่อน ท่ามกลางธรรมชาติอันเงียบสงบบนพื้นที่กว่า 100 ไร่ ที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในอำเภอสวนผึ้งที่คุณสามารถชื่นชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า และพระอาทิตย์ตกยามเย็นบนเทือกเขาตะนาวศรีอย่างใกล้ชิด”
 

 


เดอะ รีสอร์ท แอท สวนผึ้ง

546 หมู่ 8 อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โทร 081 763 9336, 092 781 9031

E-mail: the_resort.golf@hotmail.com